MasterGlenium 51 - superplasticerare

Tidigare produktnamn: Glenium 51

Hur fungerar MasterGlenium 51?

MasterGlenium 51 är den nya generationen superplasticerare och är en modifierad polykarboxylateter.

MasterGlenium 51 är vattenlöslig. Med hjälp av MasterGlenium 51 kan betongens vattenhalt reduceras med upp till 40 %.

MasterGlenium 51 är lämplig att använda vid tillverkning av självkompakterande betong.

Användning

MasterGlenium 51 tillsätts samtidigt med blandningsvattnet.

Tillsats av MasterGlenium 51 i torr ballast eller cement rekommenderas inte. För tillverkning av frostbeständig betong rekommenderas MasterGlenium 51 i kombination med MasterAir. MasterGlenium 51 i kombination med andra flyttillsatsmedel kan i vissa fall framkalla omedelbar konsistensförlust, s.k. ”Slump-killing”.


Vad gör MasterGlenium 51 till en unik lösning?

MasterGlenium 51 ger möjligheten att arbeta med extremt låga vattencementtal (0,30) med mycket höga sättmått.

Hämtningsbara filer

MasterGlanium 51: Prestandadeklaration

pdf (172,96 Kb)

MasterGlenium 51: Säkerhetsdatablad

pdf (42,04 Kb)

MasterGlenium 51: Tekniskt datablad

pdf (125,25 Kb)