MasterGlenium 186

Tidigare produktnamn: Glenium 186

Hur fungerar MasterGlenium 186?

MasterGlenium 186 är en superplasticerare baserad på modifierade polymerer av karboxylateter. MasterGlenium 186 är lämplig att använda vid tillverkning av självkompakterande betong eller där höga krav ställs på flytegenskaper och sammanhållning. MasterGlenium 186 kan även användas som en mycket effektiv vattenreducerare.

MasterGlenium 186 har en något förlängd öppethållandetid.

Användningsområde

MasterGlenium 186 tillsätts samtidigt med blandningsvattnet eller direkt i den färska betongen. Tillsätt aldrig MasterGlenium 186 i torr ballast eller cement. För tillverkning av saltfrostbeständig betong rekommenderar vi MasterGlenium 186 tillsammans med luftporbildaren MasterAir. MasterGlenium 186 kan kombineras med alla typer av luftporbildare, acceleratorer, retardrar och flyttillsatsmedel baserade på karboxylateter. Kombination av andra typer av flyttillsatsmedel kan dock orsaka omedelbar konsistensförlust.


Vad gör MasterGlenium 186 till en unik lösning?

  • Normal öppethållandetid och bindetid.
  • Förbättrad reologi
  • Mycket god disopergering vid höga bindemedelshalter.
  • Mindre vibreringsbehov

Hämtningsbara filer

MasterGlenium 186: Prestandadeklaration

pdf (79,43 Kb)

MasterGlenium 186: Säkerhetsdatablad

pdf (42,16 Kb)

MasterGlenium 186: Tekniskt datablad

pdf (42,63 Kb)