MasterFlow 9200 – extremt starkt bruk för vindkraftsfundament på land

Var och hur fungerar MasterFlow 9200?

Vindkraft på land är höga, smala konstruktioner som utsätts för miljoner dynamiska belastningar varje år, vilket kräver det högpresterande undergjutningsbruket MasterFlow Exagrout för att garantera en långvarig drift av vindkraftsparken. MasterFlow 9200 är en ny generation av extremt starkt, högelastiskt utmattningsresistent bruk som används för permanenta förankringar av vindkraftstorn med betongfundament. MasterFlow 9200 är det kritiska ledet i vindkraftsinstallationer på land som säkerställer den optimala elproduktionen under hela installationernas livslängd. 

Vad gör MasterFlow 9200 till en unik lösning?

MasterFlow 9200 har utvecklats speciellt för att uppfylla de konstruktionsmässiga krav som ställs på alla Vestas vindkraftsinstallationer och -typer på land. Materialet har en långsiktig hållbarhet och garanterar en snabb, säker och kostnadseffektiv installation av vindkraftsparker på land. En hög tidig och slutlig styrka och en utmärkt utmattningsresistens innebär att detta material på ett unikt sätt lämpar sig för konstruktioner på land som utsätts för mycket höga dynamiska belastningar, t.ex. höga påfrestningar från vind, vibrationer och böjningsmoment.

Utvecklingen av den höga tidiga styrkan hos MasterFlow 9200 och möjligheten att applicera materialet vid temperaturer ända ned till 2 °C innebär att materialet kan användas i kortast möjliga väderfönster.

En kort total installationstid och en tidig driftsättning av vindkraftsparken garanterar en snabbare energiproduktion, en tidigare avkastning och säkerställer att projekt avslutas i tid.

MasterFlow 9200 uppfyller behoven hos alla viktiga aktörer på den landbaserade vindkraftsmarknaden och ger ett stort antal fördelar.

Utmärkt hållbarhet:

  • Hög utmattningsbeständighet 
  • Kan absorbera alla dynamiska belastningar

Säker, underhållsfri installation:

  • Volymstabilt
  • Utmärkt långvarig belastningsöverföring
  • Hög tidig och slutlig styrka

Snabb och kostnadseffektiv installation:

  • Snabb styrkeutveckling, även vid temperaturer ända ned till +2 °C
  • Tidigare förbelastning av förankringar vid alla temperaturintervall
  • En kort total installationstid och en tidig driftsättning av vindkraftsparken

Hämtningsbara filer

Brosjyre: Comprehensive Solutions for the Wind Industry (Eng)

pdf (2,17 Mb)

Brosjyre: MasterFlow 9200 (Eng)

pdf (816,60 Kb)

Masterflow 9200: Säkerhetsdatablad

pdf (60,31 Kb)

Product Data Sheet MasterFlow 9200.pdf

pdf (256,89 Kb)