MasterFiber 400

Högpresterande mikrofiber av polyvinylalkohol 

Vad är MasterFiber 400?

MasterFiber 400 är en högpresterande mikrofiber av polyvinylalkohol. Klass la enligt EN 14899-2.

MasterFiber 400 är avsedd för användning i betong, bruk och injekteringsbruk. Den är särskilt utformad för att användas i hög- och ultrahögpresterande betong.

Vad gör MasterFiber 400 till en unik lösning?

  • Förbättrar betongens duktilitet.

  • Överför dragspänningar och överbryggar sprickor i cementbaserade tillämpningar.

  • Minskar sprickbenägenheten genom begränsade deformationer som orsakas av uttorkningskrympning och temperaturgradienter – kan ersätta armeringsnät.

  • Ökar markant böj- och draghållfastheten efter sprickbild-ning i finkornig betong, vilket kan användas vid beräk-ningar för byggkonstruktioner enligt ModelCode 2010.

  • Förbättrar slaghållfastheten.

  • Möjliggör tillsats av fiberdoseringar på 25 kg/m³ eller mer för högpresterande betonger (SHCC).

  • Utmärkt beständighet i basisk miljö.

  • Ingen korrosion.

  • Säker och enkel hantering.

  • Ingen negativ effekt när det gäller maskinslitage.

MasterFiber 400 

Hämtningsbara filer

MasterFiber 400: Tekniskt datablad

pdf (89,99 Kb)
MasterFiber

MasterFiber

Omfattande lösningar för fiberförstärkt betong