MasterFiber 151

Polypropylenfiber för förstarkning i sprutbetong och gjutbetong som ett alternativ och komplement till befintliga betongarmeringsprodukter

Hur verkar MasterFiber 151?

MasterFiber 151 är en fiber som har extruderats från polyolefinpolymerer till en platt fiber och som kan användas i betongblandningar för både sprutbetong och platsgjuten betong. Inblandningen av fibrer i betongblandningen ger betongen en förbättrad beständighet genom ökad motståndskraft mot sprickutbredning och ökade energiabsorberande egenskaper. Fibrerna fördelas jämnt i hela betongblandningen och ökar på så sätt betongens seghet och duktilitet.

Vad gör MasterFiber 151 till en unik lösning?

MasterFiber 151 maximerar betongens livslängd genom att öka motståndskraften mot angrepp från vatten och klorider samt i korrosiva miljöer som till exempel avloppsledningar som innehåller salthaltigt vatten.

Hur uppfyller MasterFiber 151 kundernas krav?

  • Lätt att dosera antingen i betongfabriken eller direkt i betongbil på plats före applicering.
  • Betongens reologi- och krympegenskaper påverkas inte av en fiberdosering på upp till 8 kg/m³.
  • Hög beständighet mot syra-/alkaliangrepp. Lämplig för användning i våta miljöer under mark och i konstruktioner under mark som utsätts för fukt.
  • Minskar byggtiden jämfört med en lösning med konventionell armering.

MasterFiber 151

Hämtningsbara filer

MasterFiber 151: Tekniskt datablad

pdf (176,62 Kb)
MasterFiber

MasterFiber

Omfattande lösningar för fiberförstärkt betong