MasterFiber 012

Mikrofiber av polypropylen

Vad är MasterFiber 012?

MasterFiber 012 är en högpresterande mikrofiber av polypropylen som har utvecklats för att förbättra brandsäkerheten och minska förekomsten av explosiv spjälkning vid upphettning samt som sprickkontrollerande tillsats i betong och bruk.

De huvudsakliga användningsområdena för fiberarmerad betong är: betongplattor, gångbanor, körbanor, mönstrad betong, kantsten, rör, pågjutningar, reparationer, mikro-silika-betong, tunna väggsektioner, bassänger, marina konstruktioner, tungt belastade industrigolv m.m.

Vad gör MasterFiber 012 till en unik lösning?

  • Ökar stabiliteten hos betong.
  • Förbättrar betongens hållbarhet.
  • Ger ökad slaghållfasthet och nötningsresistens.
  • Rostar inte.
  • Beständig mot alkaliangrepp.
  • Förbättrar brandsäkerheten – minskar förekomsten av explosiv spjälkning vid upphettning.

MasterFIber 012

Hämtningsbara filer

MasterFiber 012: Tekniskt datablad

pdf (261,03 Kb)
MasterFiber

MasterFiber

Omfattande lösningar för fiberförstärkt betong