MasterFiber 006

Mikrofiber av polypropylen

Vad är MasterFiber 006?

MasterFiber 006 är en högpresterande mikrofiber av polypropylen som har utvecklats för att förbättra brandsäkerheten och minska förekomsten av explosiv spjälkning vid upphettning samt som sprickkontrollerande tillsats i betong och bruk.

De huvudsakliga användningsområdena för fiberarmerad betong är: betongplattor, gångbanor, körbanor, mönstrad betong, kantsten, rör, pågjutningar, reparationer, mikro-silika-betong, tunna väggsektioner, bassänger, marina konstruktioner, tungt belastade industrigolv m.m.

Vad gör MasterFiber 006 till en unik lösning?

  • Minska den inre sprickbildning hos betong.
  • Förbättrar betongens hållbarhet.
  • Ger ökad slaghållfasthet och nötningsresistens.
  • Rostar inte.
  • Beständig mot alkaliangrepp.
  • Förbättrar brandsäkerheten – minskar förekomsten av explosiv spjälkning vid upphettning.

Hämtningsbara filer

MasterFiber 006: Tekniskt datablad

pdf (87,17 Kb)
MasterFiber

MasterFiber

Omfattande lösningar för fiberförstärkt betong