MasterEmaco T 545

Reparationsbruk med magnesiumfosfat för cementerade trafikytor

Vad är MasterEmaco T 545?

MasterEmaco T 545 är ett speciellt formulerat enkomponents-reparationsbruk baserat på cement med magnesiumfosfat. Det används för mycket snabb reparation av trafikerade områden för att reparera gångbanor i betong, lastkajer, parkeringsplan och ramper såväl som reparation inom tung industri. MasterEmaco T 545 är klart för användning. Kräver endast tillsats av vatten.

Vad gör MasterEmaco T 545 till en unik lösning?

Extremt höga tidiga styrkor, vilket tillåter tidigt återöppnande för trafik inom 45 minuter vid 20 °C. Det kan användas vid temperaturer från - 20 °C eller lägre upp till över 30 °C. Utmärkt bindning till betong och stålförstärkning. Inga bindemedel krävs.

MasterEmaco T 545 kan appliceras under svåra utomhusförhållanden utan att kompromissa när det gäller teknisk prestanda och hållbarhet. Intensiv trafik under arbete, kalla temperaturer och dåliga väderförhållanden är inte någon utmaning och utmärkt produktprestanda uppnås ändå. På så sätt minimeras förseningen för trafik och produktion.

MasterEmaco T 545 möjliggör kort byggtid och kan därför tas i bruk snabbare, även under den kalla säsongen.

Byggsäsongen behöver inte avbrytas vintertid för ägare och användare. Skador som uppstår vintertid kan repareras omedelbart för att säkerställa trafiksäkerhet.

Hämtningsbara filer

MasterEmaco T 545: Säkerhetsdatablad

pdf (40,47 Kb)

MasterEmaco T 545: Teksniskt datablad

pdf (99,11 Kb)