MasterEmaco S 5450 PG

Cementbaserat reparationsbruk

Vad är MasterEmaco S 5450 PG?

MasterEmaco S 5450 är ett flytande reparationsbruk med hög elasticitetsmodul från 20 upp till 200 mm tjocklek, klass R4. Det är ett material som är klart för att appliceras för hand eller med maskin med hjälp av formbygge eller gjutningsmetod för strukturella reparationer. När det blandas med vatten bildar det ett bruk med exceptionellt många användningsområden. MasterEmaco S 5450 PG används för reparation med hög styrka.

Vad gör MasterEmaco S 5450 PG till en unik lösning?

MasterEmaco S 5450 PG säkerställer lastöverföring baserad på dess höga elasticitetsmodul och vidhäftning till befintlig betong. Det innehåller speciella cementtyper, välgraderade sandtyper, noggrant valda tillsatser och fibrer som minskar krympning och ger utmärkta appliceringsegenskaper och tillåter applicering i en tjocklek på upp till 200 mm i ett skikt.

Höga prestandaegenskaper för MasterEmaco S 5450 PG är grunden för att förlänga byggnadsstrukturens livslängd.

MasterEmaco S 5450 PG har utvecklats baserat på ny teknologi för att uppnå lägsta spricktendens, god vatten- och kloridresistens, sulfatresistens och hög beständighet mot karbonatisering.

Dessa egenskaper är grunden för framgångsrikt förbättrad hållbarhet och för att avsevärt förlänga byggnadsstrukturens livslängd.

Hämtningsbara filer

MasterEmaco S 5450 PG: Säkerhetsdatablad

pdf (54,41 Kb)

MasterEmaco S 5450 PG: Tekniskt datablad

pdf (116,71 Kb)