MasterEmaco S 5400

Cementbaserat reparationsbruk


Vad är MasterEmaco S 5400?

MasterEmaco S 5400 är ett starkt tixotropt reparationsbruk med hög elasticitetsmodul från 5 upp till 50 mm tjocklek, klass R4. Det är ett material som är klart att appliceras för hand, med murslev eller spruta på horisontella och vertikala områden och områden ovanför huvudet. När det blandas med vatten bildar det ett bruk med exceptionellt många användningsområden. MasterEmaco S 5400 används för reparation med hög styrka, reparation av byggnadsstrukturer av betongelement.

  • Pelare, bropelare och traverser för alla broar
  • Kyltorn och skorstenar och andra industriella miljöer
  • Vattenrening och kloaksystem
  • Tunnlar, rör, utlopp och alla anläggningar under jord, särskilt under svåra markförhållanden
  • Marina byggnadsstrukturer

Vad gör MasterEmaco S 5400 till en unik lösning?

MasterEmaco S 5400 säkerställer lastöverföring baserad på dess höga elasticitetsmodul och vidhäftning till befintlig betong. En andra förstärkning är inte nödvändig på grund av starkt tixotropa egenskaper hos bruket. Det innehåller speciella cementtyper, välgraderade sandtyper, noggrant valda tillsatser och fibrer som minskar krympning och ger utmärkta appliceringsegenskaper och tillåter applicering i en tjocklek på upp till 50 mm i ett skikt.

Höga prestandaegenskaper för MasterEmaco S 5400 är grunden för att förlänga byggnadsstrukturens livslängd.

MasterEmaco S 5400 har utvecklats baserat på ny teknologi för att uppnå lägsta spricktendens, god vatten- och kloridresistens, sulfatresistens och hög beständighet mot karbonatisering.

Dessa egenskaper är grunden för framgångsrikt förbättrad hållbarhet och för att avsevärt förlänga byggnadsstrukturens livslängd.

Hämtningsbara filer

MasterEmaco S 5400: Säkerhetsdatablad

pdf (54,96 Kb)

MasterEmaco S 5400: Tekniske datablad

pdf (102,51 Kb)