MasterEmaco P 5000 AP

Aktiv förstärkningsprimer för flera tillämpningar

Vad är MasterEmaco P 5000 AP?

MasterEmaco P 5000 AP är en cementbaserad enkomponentsprimer för skydd av armeringsjärn. Den kan även användas som en bindande slamma för efterföljande reparationsbruk. När den blandas med vatten bildar den en slamma som kan appliceras med borste på den rengjorda, exponerade förstärkningen eller direkt på betongen när den används som en bindande slamma.

Vad gör MasterEmaco N 5000 FC till en unik lösning?

MasterEmaco P 5000 AP återställer en miljö med högt pH för att skydda armeringsjärnet. Den innehåller även aktiva korrosionshämmande tillsatser för extra långvarigt skydd av armeringsjärn. Den har en perfekt kompatibilitet med armeringsjärn och betong- eller reparationsbruk.

Vilka är fördelarna för dig med MasterEmaco P 5000 AP?

Långt skydd för armeringsjärn kommer i hög grad att bidra till att undvika åldring av betong. Ägare kommer att ha nytta av färre reparationscykler under byggnadsstrukturens livslängd, vilket kommer att hjälpa till att minska den totala operativa avbrottstiden och de totala underhållskostnaderna för byggnation.

Hämtningsbara filer

MasterEmaco P 5000 AP: Säkerhetsdatablad

pdf (53,43 Kb)

MasterEmaco P 5000 AP: Tekniske datablad

pdf (683,19 Kb)