MasterEmaco N 015 – cementbaserat finspackel

Torrbruk

Vad är MasterEmaco N 015?

MasterEmaco N 015 är ett snabbindande finspackel för skikttjocklekar från 0 till 2 mm som kan användas för stora ytor. Materialet är klart att användas och måste endast blandas med vatten. En bearbetning görs vanligtvis manuellt med murslev och putsbräda. MasterEmaco N 015 används framför allt vid prefabricerade delar för reparationer av tunna skikt och avjämning av betongytor, för lagning av grusfickor, tätning av hålrum och reprofilering av hörn och kanter. MasterEmaco N 015 kan även användas för att förbättra murverk och puts med undantag av gipsunderlag.

Vilka unika egenskaper har torrbruket MasterEmaco N 015?

MasterEmaco N 015 har de bästa bearbetningsegenskaperna. Bruket har en smidig konsistens och säkerställer en lätt bearbetning så att man får en mycket jämn yta. Trots snabb bindningstid är det möjligt att bearbeta spacklet under ca 15 minuter.  Genom den snabba bindningstiden kan ytorna målas redan efter en kortare tid samma dag som spacklet påförts.

Snabb renovering genom produkter med snabbare bindningstid

De som sköter bearbetningen kan slutföra arbetet snabbare på byggplatsen och ägare kan genom den kortare byggtiden börja använda byggdelen resp. byggnaden tidigare och därmed reducera och minimera den tid som går förlorad.

Hämtningsbara filer

MasterEmaco N015: Säkerhetsdatablad

pdf (227,07 Kb)

MasterEmaco N015: Tekniskt datablad

pdf (223,03 Kb)