MasterEmaco N 705

Tunnputsbruk för spackling på lodräta betongytor

Vad är MasterEmaco N 705?

MasterEmaco N 705 är ett tunnputsbruk för spackling på lodräta och icke-trafikerade betongytor på t.ex. anläggningskonstruktioner och dessutom på dynamiskt eller icke-dynamiskt belastad betong.

MasterEmaco N 705 kan användas på vågräta ytor som endast belastas av gångtrafik.

Vad gör MasterEmaco N 705 till en unik lösning?

MasterEmaco N 705 är klart för användning omedelbart efter blandning och kan påföras i en skikttjocklek på 1–9 mm.

Med MasterEmaco N 705 uppnås en jämn, sprick- och hålfri yta som är lämplig som avslutande ytskydd.

Hur uppfyller MasterEmaco N 705 kundernas krav?

Med MasterEmaco N 705 kan ett spackelskikt skapas som är vattenfast, frostsäkert, tösaltbeständigt och har en god ythållfasthet och tryckhållfasthet.

MasterEmaco N 705 kan användas såväl utomhus som inomhus och uppfyller materialkraven för miljöklassen aggressiv och extra aggressiv enl. DS 2426.

Hämtningsbara filer

MasterEmaco N 705: Säkerhetsdatablad

pdf (54,16 Kb)

MasterEmaco N 705: Tekniskt datablad

pdf (70,25 Kb)