MasterEmaco N 5200

Cementbaserat reparationsbruk

Vad är MasterEmaco N 5200?

MasterEmaco N 5200 är ett snabbindande reparations- och avjämningsbruk för reprofilering från 3 upp till 100 mm tjocklek, klass R2. Det är ett material som är klart för att appliceras för hand eller med murslev. När det blandas med vatten bildar det ett bruk med exceptionellt många användningsområden. MasterEmaco N 5200 används för den icke-strukturella reparationen av betongelement som balkongkanter, byggande av fasader, parapetväggar, förgjutna paneler, balkkanter och trappnosar. Det kan appliceras som ett utjämnande skikt eller avjämningsskikt på endast 3 mm för att uppnå en mer estetisk ytbehandling, t.ex. före appliceringar av skyddande beläggning.

Vad gör MasterEmaco N 5200 till en unik lösning?

MasterEmaco N 5200 FC har unika appliceringsegenskaper och känsla på mursleven. Det innehåller speciella cementtyper, välgraderade sandtyper, noggrant valda polymerer och fibrer som minskar krympning och ger utmärkta appliceringsegenskaper och tillåter applicering av högbyggande bruk i en tjocklek på upp till 100 mm i ett skikt. På grund av dess snabbindande egenskaper är det idealiskt för icke-strukturell reparation där korta appliceringstider för yttre beläggningar på bara några timmar är nödvändiga. MasterEmaco N 5200 har utvecklats baserat på ny teknologi för att uppnå lägsta spricktendens och förbättrad hållbarhet.

Renoveringshastigheter ökas betydligt genom högbyggande egenskaper i ett skikt och snabba bindningsegenskaper.

Det kommer att hjälpa dig som användare att slutföra ditt arbete tidigare och dig som ägare att minska avbrottstiden för din byggnadsstruktur till en miniminivå.

Hämtningsbara filer

MasterEmaco N 5200: Säkerhetsdatablad

pdf (53,98 Kb)

MasterEmaco N 5200: Tekniskt datablad

pdf (117,57 Kb)