MasterEmaco N 5100 FC

Cementbaserat avjämningsbruk

Vad är MasterEmaco N 5100 FC?

MasterEmaco N 5100 FC är ett snabbindande avjämningsbruk från 0,5 upp till 7 mm tjocklek för stora områden. För reparationer av små hål kan det appliceras i upp till 10 mm tjocklek. Det är ett material som är klart för att appliceras för hand eller med murslev. När det blandas med vatten bildar det ett bruk med exceptionellt många användningsområden. MasterEmaco N 5100 används för reparationer av tunna skikt, fyllning av håligheter och porer. Det är idealiskt för tunn, ny beläggning på skadade betongytor. Det används som fyllmedel för lufthål inom förgjutningsindustrin eller överallt där mindre defekter i betongstrukturer måste repareras.

Vad gör MasterEmaco N 5100 FC till en unik lösning?

MasterEmaco N 5100 FC har unika appliceringsegenskaper och känsla på mursleven med utmärkta utjämnande egenskaper. Det innehåller speciella cementtyper, välgraderade sandtyper, noggrant valda polymerer och fibrer som minskar krympning och ger utmärkta appliceringsegenskaper och sprickfria ytor. På grund av dess snabbindande egenskaper är det idealiskt för icke-strukturell reparation där korta appliceringstider för yttre beläggningar på bara några timmar är nödvändiga.

Renoveringshastigheter ökas betydligt genom snabba bindningsegenskaper.

Användare kommer att ytbehandla konstruktioner snabbare, och ägare kan minska avbrottstiden för byggnadsstrukturen till en miniminivå.

Hämtningsbara filer

MasterEmaco N 5100 FC: Säkerhetsdatablad

pdf (54,38 Kb)

MasterEmaco N 5100 FC: Tekniskt datablad

pdf (113,88 Kb)