MasterEmaco

Högklassig betonglagning från MasterEmaco garanterar långsiktig integritet

Hur fungerar reparationssystemet MasterEmaco?

BASF:s produktsystem MasterEmaco under varumärket Master Builders Solutions tillhandahåller omfattande lösningar för betong som har skadats eller slitits av väder och vind, kloridjoner, föroreningar och extrema miljöer.

MasterEmacos produktutbud med primrar, cement- och hartsbaserade lagningsmurbruk och formplåtspaneler utgör ett komplett system som används för att ersätta nedsliten betong och återupprätta ursprungsstyrkan, strukturell integritet och estetik.

Vad är det som gör MasterEmaco till en unik lösning?

MasterEmacos utmärkta produktlinje med höga prestanda är sammansatt för att appliceras med våt eller torr sprutning, formad eller manuellt med murslev och återställer långsiktig hållbarhet och belastningskapacitet för betongen. Produkterna medger snabbt arbete för snabb avkastning för tjänsterna och matchar betongens hållfasthet, förhöjer det estetiska värdet och förlänger en byggnads eller strukturs livscykel.

MasterEmaco levereras med ett komplett supportsystem tillhandahållet av experter i Master Builders Solutions från BASF.

Genom att diagnostisera den underliggande orsaken till slitaget och försämringen utvecklar våra specialister den lämpligaste reparationsstrategi som också förhindrar ytterligare skador och levererar varaktigt skydd.

Primrar

Vatten- eller hartsbaserade primrar ger en ren och homogen yta för reparationsmurbruk och innehåller korrosionsskyddsmedel för varaktigt skydd av stålförstärkningarna.

Strukturell reparation

Allsidigt, snabbindningsreparations- och utflytningsreparationsmurbruk återställer integriteten för slitna och försämrade strukturer.

Estetiska betongreparationer

de reparationsmurbruk återställer icke-strukturella betongelement.

Formplåtspaneler

Matchar färg och textur hos ursprungsbetongen för en jämn, homogen finish utan skarvar.

MasterEmaco N 015

Torrbruk

MasterEmaco N 352 RS

Snabbhärdande universalbruk för mindre reparationer

MasterEmaco N 510 RS

Snabbhärdande reparationsbruk

MasterEmaco N 5100 FC

Cementbaserat avjämningsbruk

MasterEmaco N 5200

Cementbaserat reparationsbruk

MasterEmaco N 705

Tunnputsbruk för spackling på lodräta betongytor

MasterEmaco P 5000 AP

Aktiv förstärkningsprimer för flera tillämpningar

MasterEmaco S 5400

Cementbaserat reparationsbruk

MasterEmaco S 5450 PG

Cementbaserat reparationsbruk

MasterEmaco T 545

Reparationsbruk med magnesiumfosfat för cementerade trafikytor

Hämtningsbara filer

Brochyr Reparation av betong

pdf (3,12 Mb)