MasterCell

Färdiga täthetsreducerande tillsatser

Hur verkar MasterCell?

BASF:s produktsystem MasterCell under varumärket Master Builders Solutions är en färdig tillsats som reducerar betongens täthet för att laga lättbetong eller betong med låg styrka (flytbart fyllmaterial).

Vad gör MasterCell till en unik lösning?

MasterCell tillsatser har formulerats för att användas i flytbara fyllmaterial-blandningar genom att reducera tätheten, minimera sättningen och reglera styrkeutvecklingen vid användning av stabila luftporer och reducerad vattenhalt.

Fördelar med MasterCell:

  • Ökad mängd
  • Optimal bearbetningsbarhet och pumpbarhet
  • Lite eller ingen blödning
  • Reglerad separering
  • Reducerad krympning och sättning
  • Reglerad styrkeutveckling

När det gäller tillsatser är det helt nödvändigt att ha rätt partner för att lyckas

I produktserien MasterCell ingår tillgång till Master Builders Solutions tekniska kundstöd från BASF. Genom att lyssna till och ha ett nära samarbete med våra kunder kan vi lansera nya och spännande produkter och utveckla specifika lösningar för högsta möjliga produktiva och kostnadseffektiva betongproduktion.

MasterCell 10