MasterCast

Helhetslösning för producenter av betongvaror

Hur fungerar MasterCast?

Produktfamiljen MasterCast med tillsatsmedel erbjuder ett brett utbud av betongförädlande produkter som är särskilt framtagna för att framställa kvalitetsbetong.

Vad är det som gör MasterCast till en unik lösning?

Lösningarna som ingår i MasterCast förbättrar kvaliteten på tillverkade betongprodukter och gör att den högautomatiserade processen blir effektivare och hjälper därmed betongtillverkare att spara tid och pengar.

Produktutbudet MasterCast består av:

  • Egenskapsförbättrande tillsatsmedel.
  • Vattenavvisande tillsatsmedel.
  • Tillsatsmedel som reducerar kalkutfällningar.
  • Vattenavvisande porblockerande tillsatsmedel.
  • Reologireglerande tillsatsmedel.

I produktfamiljen MasterCast ingår Master Builders Solutions tekniska supportteam från BASF. Genom att lyssna på våra kunder och arbeta nära dem kan vi introducera nya, spännande produkter och utveckla lösningar för en så effektiv och kostnadsbesparande betongproduktion som möjligt.

MasterCast 30

Ytförstärkare och dammbindare

MasterCast 403

Plasticerande tillsatsmedel

Hämtningsbara filer

Brochyr Betongvaruindustrin

pdf (385,57 Kb)