​MasterAir 250 - Pumpbara mikrosfärer för betong

Hur fungerar MasterAir 250?

MasterAir 250 kan användas i stället för ett luftporbildande tillsatsmedel för tillverkning av betong med hög beständighet mot frost och avfrostningsmedel.

MasterAir 250 är en vattenbaserad och pumpbar dispersion av mikrosfärer som ger betongen en stabilare struktur av sfärer jämfört med vad en luftporbildare skapar, då mängden sfärer tillsätts i direkt proportion mot doseringen i kg/m3 och enbart fördelas genom blandningsarbetet.

Vilka är produktens unika fördelar?

Små tätt liggande luftporer samt väldigt stabil.

Hämtningsbara filer

MasterAir 250: Säkerhetsdatablad

pdf (207,95 Kb)

MasterAir 250: Tekniskt datablad

pdf (114,92 Kb)