MasterAir 105

Luftporbildande tillsatsmedel för betong

Hur fungerar MasterAir 105?

MasterAir 105 är ett luftporbildande tillsatsmedel som skyddar betongen mot frostskador genom att skapa ett mycket stabilt system med små, tättliggande luftporer.

MasterAir 105 används utomhus i betong som utsätts för temperaturer under 0 °C. Normal lufthalt ska vara 4 - 6 %.


Vad gör MasterAir 105 till en unik lösning?

Små tätt liggande luftporer samt väldigt stabil.

Hämtningsbara filer

MasterAir 105: Säkerhetsdatablad

pdf (147,30 Kb)

MasterAir 105: Tekniskt datablad

pdf (38,71 Kb)