MasterAir - Luftporbildande tillsatsmedel med avancerad frost- och upptiningsbeständighet

Hur fungerar MasterAir?

MasterAir luftporbildande tillsatsmedel förenklar bildandet av ett stabilt lufttätt system i betongen. Detta ökar betongens hållbarhet.

Vad är det som gör MasterAir till en unik lösning?

Genom att använda MasterAir tillsatsmedel uppnås ett förbättrat motstånd mot slitage på grund av cykliska frost- och upptiningsförhållanden. Dessa produkter förbättrar även plasticiteten och betongens kohesion, vilket underlättar utläggningen.

Rätt partner för tillsatsmedel är nyckeln till framgång.

I produktfamiljen MasterAir ingår Master Builders Solutions tekniska supportteam från BASF. Genom att lyssna på våra kunder och arbeta nära dem kan vi introducera nya, spännande produkter och utveckla lösningar för en så effektiv och kostnadsbesparande betongproduktion som möjligt.

MasterAir 250

Pumpbara mikrosfärer för betong

MasterAir 100

Luftporbildande tillsatsmedel för betong

MasterAir 105

Luftporbildande tillsatsmedel för betong