Master X-Seed 130

En unik härdande accelerator för cementbaserade material

Hur fungerar Master X-Seed 130?

Master X-Seed 130 innehåller en suspension av kristaller bestående av nanopartiklar speciellt utformade för att accelerera betongens hydration i dess tidiga skede (6-16 timmar). Produkten är baserad på en unik och innovativ kornbildningsteknologi där tillväxten av hydratiserade kri-staller av kalciumsilikat accelereras kraftigt. Master X-Seed 130 har vidare den egenskapen att den främjar betongens härdning vid låga, normala och till och med höga värmehärdningstemperatu-rer.

Vad gör Master X-Seed 130 till en unik lösning?

 • Snabb hållfasthetstillväxt i alla temperaturintervall

 • Flexibel produktionskapacitet

 • Ökat antal produktionscykler (dubbel eller tredubblad)

 • Bättre formutnyttjande och tidigare formrivning.

 • Minskning/eliminering av värmehärdning.

 • Minskade investerings-/underhållskostnader av härdningsutrustning.

 • Möjlighet att minska cementhalterna till ett minimum.

 • Möjliggör användandet av en lägre cementklass och/eller öka användandet av kalkfiller, flygaska eller slagg.

 • Mindre risk för försenad ettringitbildning.

 • Minskad vattenabsorption.

 • Förbättrad beständighet

 • Förbättrad ekologisk profil genom minskade CO2 utsläpp.

 • Fungerar som korrosionshämmande medel i förstärkt och spänd betong.

Hämtningsbara filer

Master X-Seed 130: Säkerhetsdatablad

pdf (228,14 Kb)

Master X-Seed 130: Tekniskt datablad

pdf (95,51 Kb)