Master X-Seed 100

Tidigare produktnamn: X-SEED 100

Hur fungerar Master X-Seed 100?

Master X-Seed 100 innehåller en suspension av kristaller bestående av nanopartiklar speciellt utformade för att accelerera betongens hydration i dess tidiga skede (6-12 timmar). Tekniken baserar sig på en helt ny och unik teknologi, varvid bildandet av Kalcium Silikat Hydratkristaller accelereras kraftigt. Master X-Seed 100 har vidare den egenskapen att den påverkar betongens hårdnande oberoende av dess temperatur. Låg, normal eller hög temperatur spelar ingen roll.

Vad gör Master X-Seed 100 till en unik lösning?

 • Snabb hållfasthetstillväxt i alla temperaturintervall
 • Flexibel produktionskapacitet
 • Ökat antal produktionscykler (dubbel eller tredubblad)
 • Bättre formutnyttjande och tidigare formrivning.
 • Minskning/eliminering av värmehärdning.
 • Minskade investerings-/underhållskostnader av härdningsutrustning.
 • Möjlighet att minska cementhalterna till ett minimum.
 • Möjliggör användandet av en lägre cementklass och/eller öka användandet av kalkfiller, flygaska eller slagg.
 • Mindre risk för försenad ettringitbildning.
 • Minskad vattenabsorption.
 • Förbättrad beständighet

Förbättrad ekologisk profil genom minskade CO2 utsläpp.

Hämtningsbara filer

Master X-Seed 100 T6: Prestandadeklaration

pdf (63,71 Kb)

Master X-Seed 100 T7: Prestandadeklaration

pdf (61,43 Kb)

Master X-Seed 100: Tekniskt datablad

pdf (54,08 Kb)

MasterX-seed 100: Säkerhetsdatablad

pdf (50,22 Kb)