Museum of London - MasterTop- och Ucrete-golvsystem

London Museum 

Det gigantiska projektet på Museum of London, ett av världens största stadshistoriska museer, omfattade en investering på 20 miljoner pund i nya Galleries of Modern London och Clore Learning Centre. De nya permanenta utställningarna förflyttar besökaren genom huvudstadens tumultartade historia från 1666 till idag, via fem gallerier och 7 000 föremål. Tack vare Surtechs installation av ett antal hartsbaserade golvsystem från BASF:s Master Builders Solutions kan museet använda olika golvbeläggningar i samma miljö, som en holistisk del av varje nytt utställningsområde. Estetik och prestanda har varit centralt för specifikationen.

Utmaningen

Möjligheten till många lösningar från en enda leverantör har bidragit till den kreativa kontinuiteten i utformningen av varje område. Hygien och en lättstädad yta var också viktiga krav. Många olika områden behövde uppfylla en rad estetiska krav. I den befintliga konstruktionen fanns varierande underlag, och vissa av dem var mycket gamla. Dessutom behövdes ett hållbart, bekvämt golvsystem som minimerar stegljud. 

Vår lösning

Tack vare det omfattande sortimentet av hartsbaserade MasterTop- och Ucrete-golvsystem kunde BASF tillhandahålla sex olika ytbehandlingar, varav vissa med geometrisk design i olika färger, och leverera golvlösningar till 2 300 m² i hela de nya gallerierna. I projektet ingick underlag i form av nya avjämningsskikt, ny betong, nya betongkonsoler och hundra år gamla kakelplattor. Den ursprungliga specifikationen omfattade golvet i City Gallery, där en av museets huvudattraktioner, Lord Mayor’s Coach, från 1757 visas permanent på ett MasterTop-golv när den inte är i bruk. Men det isolerade underskiktet i den här konsolen hade spruckit längs mittlinjen av varje stödbalk. Skiktets producenter "sydde ihop" sprickorna, men de kom snart tillbaka. BASF rekommenderade att man bytte ut golvbeläggningens MasterTop 1250 mot MasterTop 1324 elastomerisk, spricköverbryggande polyuretan med flingstruktur. Utmaningen blev att matcha färgschemat, och 10 prover på olika bakgrunds- och flingkombinationer presenterades innan formgivarna blev nöjda med en skräddarsydd lösning utifrån dessa prover. Golvet har fungerat bra trots pågående rörelser i underlagets konstruktion.

Projekt: Museum of London
Plats: London (Storbritannien)
Ägare: Corporation of London
Golvläggare/entreprenör: Surtec
Designer/arkitekt/ specifikationsansvarig: Corporation of London – Design Team
Marknadssektor: Offentliga byggnader
Produkter som använts: MasterTop 1325, MasterTop 1325 REG, MasterTop 1324/Flake, MasterTop 1255 Stenmatta, MasterTop DAP, Ucrete UD200

Läs mer om projektet