Solid grund för tunga verktyg - MasterTop 1273

Hilti Center, Århus

Hilti tillverkar verktyg och maskiner åt den globala byggindustrin och är inte minst kända världen över för sina borrhammare. Företaget, som grundades 1941 i Lichtenstein, säljer i Danmark sina produkter från åtta Hilti-center. Ett av dessa hittar man på Søren Frichs Vej i Århus. Här presenteras produktprogrammet i en 135 m2 stor butikslokal, som efter en renovering kunde slå upp dörrarna för invigningsfest den 23 april 2014.

Utmaningen

Produkterna i Hiltis sortiment är maskiner och tunga verktyg. Det var därför ett krav att den nya golvbeläggningen i butikslokalen skulle kunna motstå hårda stötar och hög belastning. Samtidigt önskade byggherren en beläggning med lång livslängd som är lätt att rengöra och underhålla, vilket är till nytta för totalekonomin. 

Vår lösning

För att uppfylla kraven för golvbeläggningen i den 135 m2 stora butikslokalen valde entreprenören en epoxibaserad systemlösning i form av MasterTop 1273. Den här golvbeläggningen är särskilt lämplig för industrigolv och andra ytor som är utsatta för mekaniskt slitage och eventuellt kemikaliespill. Golvet är pigmenterat, och det var därmed möjligt att få precis den färg på beläggningen som matchade med Hiltis övriga inredning och interiör.

Projekt: Hilti Center Århus
Plats: Århus (Danmark)
Projektet avslutat: 2014
Byggherre: Olav DE Linde
Golvläggare: RM Coating ApS
Marknadssektor: Näringsliv
Använda produkter: MasterTop 1273 

Läs mer om projektet