​Ålands Fiskförädling, Föglö - Ytbeläggning av produktionsanläggningens golv

Ålands Fiskförädling

Åland Fiskförädling erbjuder färsk fisk året runt. Ålands Fiskförädling AB (ÅFF) som är beläget på Åland i skärgårdskommunen Föglö är det största dotterbolaget i Taimen-koncernen. Företaget är inriktat på matfiskproduktion och förädling av regnbåge och sik. Hos ÅFF rensas fisk varje vardag hela året. Det är det enda företaget inom den finländska fiskbranschen som kan leverera färsk matfisk året runt till sina kunder. ÅFF som grundades år 1989 har 12 produktionsanläggningar på Åland och 10 i Sverige.

Utmaningen

Golvmaterialet ska vara hygieniskt och serviceintervallet ska vara så långt som möjligt. Det får inte vara halt, men däremot måste det vara lätt att rengöra. Golvet måste vara beständigt mot kemikalier, fiskolja, mekanisk belastning, pumpvagns- och trucktrafik utan att det uppstår skador på ytbeläggningen eller på halkskyddet som måste repareras. Man måste ha ett golv som är beständigt i krävande användnings-förhållanden utan att skadas. Ett dåligt golv kan leda till att de hygieniska förhållandena äventyras. Till exempel, en skadad yta drar till sig bakterier och smuts eller orsakar risk för halkolyckor. Ett golv som ständigt måste repareras orsakar produktionsstopp för den tid som reparationen pågår.

Vår lösning

För områden med gångtrafik och mycket fiskbaserat material som orsakar halka och där grövre ytor krävdes utan att ge avkall på andra egenskaper, valdes Ucrete UD200. Däremot, för ytor som krävde lättare rengöring och slätare slutresultat, och där det mest förekom trucktrafik, valdes Ucrete HF100RT. Ucrete HF100RT-ytbeläggningen valdes som en lite slätare ytbeläggning, men som dock hade samma egenskaper mot kemikaliebelastning som den grövre ytbeläggningen.

Projekt: Ytbeläggning av golven i Ålands Fiskförädlings produktions-anläggning på Föglö
Plats: Skärgårdskommunen Föglö på Åland
Projektet avslutat: 5/2015
Ägare: Taimen-bolagen – Finlands största fiskodlare
Golvläggare/entreprenör: Teollisuuden Lattiapalvelu Lanat Oy
Produkter som använts: Ucrete FS Primer ca 850 m2, Ucrete UD 200 och Ucrete HF100RT sammanlagt ca 850 m2 

Läs mer om projektet