Ucrete firar 50-årsjubileum: världens starkaste golv sedan 1969

  • Den optimala golvlösningen för de mest krävande miljöerna

  • Funktionellt under decennier

  • Snabb och okomplicerad installation

Ucrete 50 år 

Världens starkaste golv firar ett stort jubileum: För 50 år sedan togs det patent på Ucrete-golvlösningen. Ucrete från BASF:s Master Builders Solutions-sortiment är baserad på en unik hartsteknologi som ger dessa golv en exceptionell motståndskraft mot aggressiva kemikalier, extrem mekanisk påverkan och termisk chock. Ucrete-golv är särskilt lämpliga för användning i processområden där aggressiva ämnen hanteras, t.ex. inom livsmedels- och dryckesindustrin, den kemiska industrin och läkemedelsindustrin. De bildar homogena ytor med ett minimalt antal fogar och har, där det krävs, halkskyddsegenskaper för att skapa säkra och hygieniska arbetsmiljöer. De ogenomträngliga och täta Ucrete-ytorna behåller sin stabilitet vid temperaturer på upp till 130°C och uppfyller till och med de strängaste kraven när det gäller hygien. Beroende på det valda systemet kan Ucrete installeras på ett par timmar eller några dagar och, om det påförs på ett korrekt sätt, behåller Ucrete sin funktionalitet under decennier.

Från början ett golv till kemisk industri

Utvecklingen av Ucrete började i slutet av 1960-talet som en del av sökandet efter en elastisk, hållbar golvbeläggning som skulle vara lätt att påföra och kunna användas i kemiska anläggningar. Det visade sig att polyuretan som huvudingrediens, en kontrollerad reaktion med vatten före påföring och tillsatser som dittills bara använts för betong, var den perfekta lösningen. "Egenskaperna hos Ucrete – namnet är en kombination av uretan och betong – var inget mindre än en revolution", säger Philip Ansell, Marketing Manager, Ucrete Industrial Flooring Europe hos BASF. "Ucrete påverkades inte av eventuell restfukt i underlaget, vilket innebar att det kunde installeras snabbt – perfekt vid allt renoveringsarbete som, därifrån och framåt, nästan inte krävde någon avbrottstid alls. De hartsbaserade lösningarna som hade funnits fram tills dess krävde att underlaget var mycket torrt – ett förberedande steg som var, och fortfarande är, mycket tids- och arbetskrävande."

Ucrete - Magor Brewery
Ucrete golvet på Magor Brewery i Wales blev lagt i 1984 och är fortfarande i bruk

Hållbara golv till livsmedelsindustrin över hela världen

Ända sedan dess har Ucrete golvlösningar använts på ett omfattande sätt överallt i världen när framför allt elasticitet och hållbarhet har prioriterats. "Ett av de äldsta Ucrete-golven som fortfarande används installerades i ett bryggeris lokaler i Nigeria 1982", säger Ansell som precis nyligen dokumenterade den exceptionella styrkan i golvlösningen med filmen "Ucrete Destruction Challenge". "1975 inredde ett stort, internationellt läskedrycksföretag en av sina anläggningar på Irland med en Ucrete-lösning. Sedan dess har de regelbundet använt Ucrete-golv i sina anläggningar runt om i världen. Våra kunder vet att de kan lita på prestandan och hållbarheten hos våra Ucrete-golvsystem – och de vill ha den pålitligheten om och om igen.

Viktiga framsteg 

Innovation har varit vår främsta drivkraft sedan 1960 och de stora investeringarna i F&U-aktiviteter som gjorts under åren har gjort att vi uppnått flera milstolpar såsom:

  • 1982: Det första antistatiska, hygieniska terrazzo-golvet för läkemedelsindustrin.

  • 1993: Det första avjämningsskiktet för tung belastning som påförs flytande och som är resistent mot termisk chock och är avsett för ergonomisk påföring.

  • 2003: De första systemen med specificerbara halkskyddsprofiler som ett viktigt säkerhetskrav för livsmedels- och dryckesindustrin.

  • 2011: De första icke-förorenande, snabbhärdande systemen för att minimera avbrottstiden till och med vid låga temperaturer.

  • 2018: Monolitiskt, antistatiskt golv med resistens mot termisk chock”

Resistenta och miljövänliga golv

Ucretes extremt låga VOC-halt, såsom uppskattats av tredje part som t.ex. Eurofins som belönade Ucrete med Indoor Air Comfort Gold-certifikatet, tillsammans dess mångsidighet och specifika egenskaper – resistens mot extrem kemisk, mekanisk och termisk påverkan, långsiktig hållbarhet för decennier med låga underhållskrav, hygieniskt, halksäkert och med elektrostatisk konduktivitet om så krävs – gör Ucrete till den perfekta golvlösningen överallt inom livsmedels- och dryckesindustrin, den kemiska industrin och läkemedelsindustrin såväl som inom rymd-, el-, verkstads-, textil- och gruvindustrierna – överallt där det krävs resistens mot aggressiva serviceförhållanden.

Mer än 5 miljoner m2 Ucrete på ett år

Produkten fanns ursprungligen i två varianter – slät och grov – sedan dess har produktsortimentet förfinats och utökats och innefattar idag mer än ett dussin olika lösningar för en rad utmanande krav. Gemensamt för alla dessa produkter är den överlägsna resistensen och hållbarheten. Ucrete golvlösningar säljs över hela världen av specialiserade golvläggare. "När våra golv specificeras och installeras på ett korrekt sätt erbjuder dem mycket långsiktig prestanda", säger Ansell. "På det här sättet tar vi även ställning för en bättre miljömässig hållbar utveckling – vad är mer onödigt än att slänga ett golv efter fem eller tio år? Fler och fler kunder väljer de verkliga fördelarna med ett långlivat golv och undviker därigenom avbrott i produktionen och kostnader för renovering eller byte. Endast under 2018 belades en total golvyta på mer än fem miljoner kvadratmeter med hjälp av Ucrete-lösningar. Vårt engagemang bygger på att fortsätta att investera stort i vår portfölj för att förbättra redan befintliga produkter och utveckla nya lösningar som bättre uppfyller våra kunders behov, ger förbättrat utseende och mer ergonomiskt vänliga sätt att installera produkterna på." 

Du hittar mer information om våra produkter och systemlösningar

Kontakt

Sarah Edström

Marketing Assistant

Kontakt

Kontakt

Sören Wingstrand
Account Manager Construction Systems

 +46 734 212 752
soren.wingstrand@basf.com

Ucrete - världens starkaste golv?

Ucrete - världens starkaste golv?

Destruction Challenge