Ny General Sales Manager till BASF Construction Chemicals

Sven Titusson - General Sales Manager Sweden

S​ven Titusson har tillträtt som ny General Sales Manager hos BASF i Stockholm. Sven är 36 år och är ett välkänt ansikte inom BASF-koncernen. Han kommer från en position som Global Key Account där han har haft ansvaret för försäljningen av superabsorberande medel till blöjproducenter i hela världen. Innan dess arbetade Sven i flera år inom den BASF-avdelning som säljer råvaror till färg- och lackindustrin.

Som General Sales Manager på BASF Construction Chemicals får Sven en avgörande roll där kundförståelse, marknadsinsikt och närhet blir tre nyckelord.

Sven kan kontaktas på tel. +46 8 7322930 eller på sven.a.titusson@basf.com.