Ny förpackningsstorlek för MasterAir 100 i dunk

Arbetsmiljö och säkerhet i arbetet är viktiga aspekter för oss på BASF, och det arbetar vi med på olika sätt. I början av mars ändrade vi förpackningsstorleken på MasterAir 100 i dunk, från 25L till 20L. Huvudanledningen till detta är en anpassning till regler i Europa om tunga lyft.  Regler som vi ser underlättar arbetsmiljön för vår och våra kunders personal.
Priset per kg är den samma och produkten är självklart oförändrat.