BASF lanserar det globala varumärket Master Builders
Solutions på den europeiska byggmarknaden

  • Ett nytt varumärke som återspeglar BASF: ssatsning på byggbranschen
  • En koppling mellan expertkunnande om konstruktion och kemi

BASF meddelade i dag lanseringen av ett nytt globalt varumärke, Master Builders Solutions, för byggindustrin i Europa. Det globala varumärket stärker BASF:s industriorientering och återspeglar satsningen på att förse byggindustrin med specialanpassade produkter och lösningar från en enda leverantör.


Master Builders Solutions bygger på ett antal framgångsrika specialiserade varumärken som Master Builders, Glenium och Ucrete. "Det här globala varumärket är nästa kapitel i en mer än sekellång historia med kontinuerlig utveckling av lösningar för byggindustrin. Master Builders Solutions-märket representerar en sammanhållen strategi som gör att vi kan erbjuda specialanpassade lösningar för våra kunder och partners”, säger Dr Tilman Krauch, President för BASF:s division för byggkemikalier.


Ett märke för alla bygglösningar

Bland produkterna och tjänsterna i Master Builders Solutions-portföljen finns olika kemikalier för nybyggnad underhåll, reparation och renovering av både byggnader och infrastruktur. Märket innefattar olika produktsegment, t.ex., betongtillsatsmedel, cementtillsatser, lösningar för gruvdrift och tunnelbygge,
vattensäkring, betongskydd och -reparation, injekteringsbruk och golv med hög prestanda.


De produkter och tjänster som säljs under varumärket Master Builders Solutions har ett nytt globalt namngivningssystem. Den enhetliga terminologin ger en klar och lättbegriplig presentation av produktportföljen som gör det lättare för BASF att stödja kunder och partners över hela världen med högkvalitativa produkter och tjänster. "Den enhetliga namngivningen av Master Builders Solutionsprodukter
och -tjänster gör det enklare för våra kunder över hela världen att
utnyttja våra produkter och tjänster på bästa sätt. Det gör det lättare för oss att förmedla vår kompetens, vårt tekniska expertkunnande och vår erfarenhet när det gäller kemikalier för byggindustrin", säger Philipp Klay, Chef för BASF Construction Chemicals Europa, och tillägger: “I samband med ett antal events i hela Europa under februari och mars ska vi nu visa hur väl vi känner våra kunders och partners behov och hur spännande vi tycker det är med vårt nya varumärke.”


BASF sammanför hela sitt globala expertkunnande under det nya globala varumärket för att kunna erbjuda sina lokala partners lösningar i teknikens framkant. ”Lanseringen av Master Builders Solutions är att naturligt steg i en långsiktig satsning i Sverige, initierad av investeringen i ny produktionsanläggning samt uppbyggnad av branschens mest kompetenta team. Med Master Builders Solutions kommer vi att stärka vårt fokus på att utveckla
och skapa värden för ett effektivt och hållbart byggande för  ramtiden” säger Per Berglund, Market Manager för BASF Construction Chemicals i Sverige.

Om divisionen för byggkemikalier

BASF:s Construction Chemicals-division erbjuder avancerade kemiska lösningar för nybyggnad, underhåll, reparation och renovering av byggnader och infrastruktur: I vår innehållsrika portfölj finns  betongtillsatsmedel, cementtillsatser, kemiska lösningar för underjordisk konstruktion, vattensäkringssystem, fogmassa, skydds- och reparationssystem för betong, injekteringsbruk och golv med hög prestanda, kakelfixeringssystem, expansionskontrollsystem och träskyddslösningar.
Construction Chemicals-divisionens 6 400 anställda utgör en global källa till expertkunskap. För att lösa våra kunders specifika konstruktionsproblem, från planering till slutförande av ett projekt, kombinerar vi vårt expertkunnande inom både tekniska och geografiska områden och utnyttjar våra erfarenheter från oräkneliga byggprojekt över hela världen. Vi utnyttjar både global BASF-teknik och vår djupgående kunskap om lokala konstruktionsbehov för att utveckla innovationer som hjälper våra kunder bli mer framgångsrika och främja hållbart byggande. Divisionen har tillverkningsanläggningar och försäljningscentra i över 60 länder och hade en försäljning på ca 2,3 miljarder 2012.

Om BASF

BASF är världens ledande kemikalieföretag: Kemikalieföretaget. Produktportföljen innefattar allt från kemikalier, plaster,  restandaprodukter och växtskyddsprodukter till olja och gas. Vi kombinerar ekonomisk framgång med miljötänkande och socialt
ansvarstagande. Genom forskning och innovation hjälper vi våra kunder inom nästan alla industrigrenar att tillgodose samhällets nuvarande och framtida behov. Våra produkter och lösningar bidrar till att bevara resurser, säkra tillgången på livsmedel och förbättra
livskvaliteten. Vi har sammanfattat detta bidrag i vårt verksamhetsmål: Vi skapar kemi för en hållbar framtid. BASF redovisade försäljning på 72,1 miljarder 2012 och hade över 110 000 anställda vid årsskiftet 2012. BASF-aktier handlas med på börserna i Frankfurt (BAS), London (BFA) och Zürich (AN). Mer information om BASF finns på internet, på
www.basf.com.