BASF blir viktig leverantör till E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm

  • Master Builders Solutions®-produkter från BASF kommer att användas till en stor del av betongarbetena i tunnlarna till E4 Förbifart Stockholm 
  • BASF blir därmed en viktig partner i ett av Sveriges största infrastruktursprojekt

Rosersberg, Sverige – 10 september, 2018 – Produkter ur Master Builders Solution®-portföljen från BASF blir en viktig del av Trafikverkets pågående projekt E4 Förbifart Stockholm. Infrastrukturprojektet är ett av Sveriges allra största och ska stå klart för trafik år 2026. Till detta 18 kilometer långa tunnelbygge under Mälaren kommer BASF att leverera produkter som används i betongarbetena för att konstruera väggar, innertak och förstärkningar i omkringliggande mark.

– BASF är med detta tillbaka under jord i ett större projekt med innovativa och bra tillsatser till den sprutbetong som ska användas i tunnelbygget, säger Håkan Nykvist som är teknisk chef och han fortsätter: – Projektet E4 Förbifart Stockholm är värt nära 30 miljarder totalt och vi är stolta över att vi på BASF blir en viktig partner till denna moderna infrastruktursatsning som kommer att minska trycket på Essingeleden som idag går rakt igenom Stockholm city.

Just för att skona viktiga natur- och kulturvärden går den nya vägen 18 av 21 kilometer i tunnel. E4 Förbifart Stockholm finansieras till 80 procent av trängselskatt och 20 procent av staten.  BASF:s produkter som är aktuella i tunnelbyggandet under Mälaren är exempelvis produkter för betongacceleration som Master X-Seed, vilken kan fördubbla den tidiga hållfastheten och därmed öka produktiviteten vid betongproduktionen utan att andra egenskaper hos betongen påverkas.

Mindre miljöpåverkan

Att just Master X-Seed används gör också att betongen inte behöver värmas lika mycket för att härda, detta minimerar behovet av extra tillförd energi. Andra produkter som Trafikverket kommer att nyttja från BASF är tillsatserna i MasterRoc-serien. Hållbar sprutbetong i exceptionell kvalitet är en viktig komponent i markstöd och stabilisering just för tunnelarbete som detta under Mälaren. Våtsprutning på tunnelbeklädnader ger en väsentlig minskning av kostnad och tid, mindre hälsorisker, ökad arbetssäkerhet och lägre miljöpåverkan i jämförelse med den konventionella torrsprutningen.

Kontakt

Sarah Edström

Marketing Assistant