”Att inte vänta sig höjda priser på våra produkter är som att sticka huvudet i sanden” 

En byggbransch med ökad efterfrågan på råvaror och material generellt, och en ännu större efterfrågan på innovativa tillsatser i betong, behöver räkna med högre kostnader för inköp.  

Kran mot himmel
Byggbranschen går för högtryck i Sverige, Europa och även globalt. Suget efter produkter att konstruera hus, vägar och andra stora projekt runt om i världen är därför på topp just nu, och likt Adam Smith förklarade på 1700-talet gör denna växande efterfråga att priserna stiger generellt. Men det är fler faktorer som påverkar läget just nu och de kommande åren:
– Olika industrier tävlar mot varandra om begränsade råvaror på globala marknader. Vår prioritet är att säkra tillgången för byggindustrin, säger Timm Dunemann som är försäljningschef på Construction Chemicals BASF i Sverige. 
Och han fortsätter:
– Detta driver priserna uppåt. 

Men denna faktor, ökade råvarupriser, är inte den viktigaste:
– Just nu är det andra faktorer som driver på prisutvecklingen mer och har en stark inverkan. Dessa faktorer lär också dröja sig kvar över tid, kommenterar Timm Dunemann.

Vilka är dessa faktorer då? I svensk ekonomisk kontext behöver man räkna in ökad inflation, en het svensk arbetsmarknad med höga löner och dessutom kostnadsökningar för transporter.
– Vi får inte heller glömma att en svag svensk krona, som sedan 2015 har försvagats med 12 procent mot Euron, gör all import från Eurozonen dyrare, säger Timm Dunemann.
Alla dessa ekonomiska faktorer pekar i samma riktning och det är uppåt.
– Det är positivt att nya viktiga infrastrukturprojekt kommer igång och att det byggs nya bostäder åt människor. Detta ökar livskvaliteten för folk i Sverige och det ska vi vara glada för! Men att inte se prisökningar i samband med denna byggboom är som att sticka huvudet i sanden, förklarar Timm Dunemann. 

Betongtillsatserna är baserade på viktiga råvaror som etylen, etylenoxid och etylenglykoler, vilka är bristvara och material som också kommer att drabbas av ännu fler prognostiserade prisökningar under 2019. 

Men nödvändiga prisjusteringarna kommer inte nödvändigtvis att göra det dyrare för byggindustrin:  – Ett bra tillsatsmedel betalar ofta sig själv. Betongtillsatserna står bara för 3-5 procent av den färdiga betongen och, varken är eller kommer att bli, det som driver kostnaden för betong. Vi säljer funktionen i våra produkter som gör att våra kunder får möjligheten att erbjuda en bättre betong. Detta gör att andra kostnadsfaktorer kan reduceras eller tas bort som exempelvis arbetstid eller energikostnader, förklarar Timm Dunemann. 
Ett bra exempel på detta är Master X-Seed. Särskilt i kalla väderförhållanden kan kunder som använder Master X-Seed blanda in en mindre andel cement i betongreceptet och arbeta med lägre vattentemperaturer i betongproduktionen. Minskade kostnader totalt, mindre miljöpåverkan – exakt det som BASF eftersträvar med sina innovativa tillsatser till betong.    

I Sverige används BASF:s produkter just nu bland annat i det omfattande tunnelbyggandet under Mälaren i “E4 Förbifart Stockholm”. Nästa stora projekt är “Västlänken” i Göteborg. 
Staden på Sveriges västkust har även stora planer på att investera i byggandet av bostäder. Ett exempel på detta är “Karlatornet” som kommer att bli Nordens högsta byggnad. Det kommer att bli ett landmärke för hela Göteborg och den nya stadsdelen Karlastaden.  

– Vi ser ett positivt klimat för byggindustrin i framtiden. Och vi ser ett fortsatt behov av innovativa tillsatser som gör byggandet både mer effektivt och hållbart, stöttat av BASF:s goda service, tekniskt och försäljningsmässigt, summerar Timm Dunemann. 

Kontakt

Sarah Edström

Marketing Assistant