Lösningar för vård och omsorg

 

I miljöer med höga hygienkrav erbjuder BASF:s golvbeläggningar överlägsna lösningar som uppfyller de tuffa och skiftande kraven på golv äldreboenden, sjukhus, kliniker och behandlingsrum.

Under varumärket Master Builders Solutions tillhandahåller BASF MasterTop fogfria golv. Avancerade flytapplicerade polyuretangolv som är sköna att gå på, fungerar ljuddämpande, kan förses med bakteriostatiska och antistatiska egenskaper, och som står emot kemikalier, hårt slitage och noggrann rengöring. Eftersom vår fogfria och hygieniska golv inte har några skarvar minskar risken för bakterietillväxt eller inträngande vätska. Dessutom är de mycket lätta att rengöra.

På ställen där golven rengörs med hett vatten, ånga eller kemikalier, till exempel i kök, passar våra Ucrete-golv utmärkt eftersom de står pall för höga temperaturer, aggressiva kemikalier och mekaniska påfrestningar.

Dessutom går alla våra golv att få i många olika färger och utföranden. De kan också förses med halkskyddande egenskaper för att åstadkomma dekorativa golv som är sköna att gå på och samtidigt bidrar till en positiv och säker arbetsmiljö.

Våra hållbara golvsystem passar lika bra vid nyproduktion som vid renoveringsarbeten. De går snabbt att lägga ut, så allmänna utrymmen, behandlingsrum och patientsalar kan snabbt tas i bruk igen och verksamheten påverkas så lite som möjligt.

MasterTop

Ucrete