Lösningar för kraftindustrin

Säkra och hållbara betonglösningar

Kraftindustrins mycket höga krav innebär att det krävs höghållfastbetong av högsta kvalitet som klarar av att stå emot angrepp från aggressiva miljöer, fukt och andra korrosiva ämnen och dessutom klarar vibrationer och stötar.

Varumärket Master Builders Solutions från BASF erbjuder ett ledande produktutbud av den nya generationens mjukningsmedel med unika vattenreducerande egenskaper som förbättrar betongens hållbarhet avsevärt och funktionsförbättrande tillsatsmedel som bidrar till ökad livslängd, optimal arbetbarhet och minskad krympning och genomsläpplighet.

Våra erfarna betongexperter samarbetar med kunderna i deras projekt för att tillhandahålla smarta och tidsprovade lösningar för kraftindustrin. Vår expertkunskap gör att vi alltid kan välja rätt kundanpassade produktlösningar som innebär lång livslängd och säker funktion hos kraftproduktionsanläggningar över hela världen.

MasterGlenium: mycket effektiva vattenreducerande tillsatsmedel.
MasterRheobuild
: mycket effektiva vattenreducerande tillsatsmedel med rheoplastiska egenskaper.
MasterLife
: korrosionsbeständiga tillsatsmedel

Underhålla, reparera och skydda komplicerade konstruktioner

Energibehovet i världen ökar ständigt. Statistiken visar att vi 2030 kommer att behöva 40 % mer primärenergi. Vi är den ledande leverantören av lösningar för kraftproduktion och Master Builders Solutions-experterna från BASF kommer att samarbeta med dig för att tillgodose de krav på kostnadseffektivitet, tillförlitlighet och hållbarhet som finns i branschen.

BASF:s Master Builders Solutions bibehåller och förbättrar funktionen och livslängden hos världens kraftproduktionsanläggningar.

Varumärket Master Builders Solutions innefattar ett brett utbud av produkter för reparation och skydd som bibehåller och förbättrar strukturbeständigheten och funktionen hos kraftproduktionsanläggningar och installationer. Våra produkter och lösningar tillgodoser eller överträffar den traditionella kraftproduktionsindustrins behov och stöder framväxandet av nya alternativa energikällor som till exempel vindkraft till havs.

BASF:s fantastiska tekniska serviceteam har mer än 100 års erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen att luta sig mot och levererar innovativa lösningar och produkter som håller kostnaderna nere och står emot tuffa omgivningar och aggressiva miljöer genom optimal strukturhållfasthet och förmågan att skapa hållbara komplexa reparationer.

MasterEmaco

Utmattningsbeständiga undergjutningslösningar där de behövs som bäst

BASF:s Master Builders Solutions-experter har tagit fram ett superhållbart bruk för att tillgodose kraftindustrins behov. Dessa undergjutningslösningar har en unik sammansättning som gör att de på ett tillförlitligt sätt kan stå emot dynamiska belastningar, extrema temperaturer, vibrationer och radioaktiv strålning.

MasterFlow injekteringsbruk är utformat för enkel och kostnadseffektiv utläggning och är mycket beständigt mot vibrationer och stötar. Dessa bruk innebär en hållbar och lastupptagande grund för maskinerna och ger kontrollerade bindningstider och precisionsuppriktning för viktig utrustning.

En av de snabbast växande sektorerna i världen är produktionen av förnyelsebar energi från vindkraft. BASF hjälper vindkraftsindustrin att nå större framgångar genom att utveckla MasterFlow-utbudet av superhöghållfasta och utmattningsbeständiga injekteringsbruk. De är särskilt sammansatta för undergjutning av vindkraftverksinstallationer både på land och till havs och har förmågan att stå emot stora vindbelastningar, dynamiska krafter och plötsliga temperaturförändringar och samtidigt ta upp enorma vibrationer.

MasterFlow

Markkonsolidering för broar, järnväg och vägar

Läs mer om våra tunnellösningar


Kraftverk.