Cementframställning

Cementframställning

Ökad effektivitet, förbättrad funktion och ökad hållbarhet med MasterCem

Inom ramen för varumärket Master Builders Solutions från BASF erbjuder vi MasterCem, ett omfattande utbud av högpresterande cementtillsatser särskilt framtagna för att passa cementtillverkarnas behov

De här blandningarna räknas till kategorin malningshjälpmedel, prestandahöjare och specialprodukter som har tagits fram för att hjälpa våra kunder att öka effektiviteten i produktionen och minska kostnaderna, samtidigt som man följer de ständigt skiftande branschföreskrifterna.

Malningshjälpmedel:

De speciella malningshjälpmedlen i MasterCem-utbudet används i malningsprocessen för att öka malnings- och separeringskapaciteten, minska risken för oönskad packning som stoppar upp cementflödet och öka genomströmningen genom kvarnen för att på så vis öka anläggningens kapacitet och minska energiförbrukningen.

Prestandahöjare:

Förutom att de fungerar som malningshjälpmedel förbättrar MasterCems prestandahöjare hållfastheten, härdningstiden och arbetbarheten och ökar därmed cementens kvalitet och livslängd.

Specialprodukter:

BASF erbjuder cementindustrin ett mervärde i egenskap av att vara att företag vars kontaktnät sträcker sig över landgränserna. Det ger möjlighet att utveckla Master Builders Solutions för utsläppskontroll, alternativa bränslen, kolblockerare och andra utmaningar som cementtillverkarna står inför.