Green Sense concrete

Green Sense Concrete är en optimerad blandning där återvunna cementbaserade och icke cementbaserade material används tillsammans med speciellt sammansatta tillsatsmedel från BASF. Resultatet är en kostnadseffektiv betong som är skonsam mot miljön och uppfyller och många gånger överträffar det önskade resultatet. Den positiva effekten av att använda Green Sense Concrete när det gäller hållbarhetskriterier mäts genom en certifierad miljöeffektivitetsanalys eller ett livscykelanalysverktyg

Därför är det en hållbar teknik

 • Här utnyttjas en avancerad kombination av optimeringstekniker för att öka mängden kompletterande cementbaserade material (t.ex. flygaska och slaggcement)
 • Lägre energiförbrukning, CO2-utsläpp och övrig miljöpåverkan per producerad volymenhet betong
 • Utnyttjande av utfyllnadsmaterial som annars kunnat hamna på deponi

Fördelar med Green Sense Concrete:

Eftersom Green Sense Concrete är optimerad både ur kostnads- och effektivitetssynpunkt innebär den påtagliga fördelar för alla som är involverade i byggprojektet.

Tillverkare

 • Optimal och ekonomisk sammansättning av betongen
 • Snabbare tömning av betongbilen
 • Önskade egenskaper beträffande bindningstid, sättningstal och hållfasthet
 • Inget vatten krävs på arbetsplatsen – färre kvalitetsproblem/återbesök på grund av vattenpåfyllning

Entreprenör

 • Lättarbetad betong
 • Bra pumpbarhet och färdigbearbetningsegenskaper
 • Snabbare utläggning och produktion

Ägare

 • Önskad hållbarhet
 • Mindre risk för krympning och sprickor
 • Innebär en fördel i system med miljöpoäng

Miljömyndigheter/samhället

 • Mindre cement / CO2 / energi används per producerad betongenhet
 • Mindre spillmaterial som hamnar på deponi