Fiberarmerad betong

Fiberarmerad betong förbättrar betongens hållbarhet genom att minska bredden på de sprickor som vanligen uppstår på grund av plastisk krympning, krympning vid långvarig uttorkning och värmeförändringar. Eftersom det inte går att förhindra att betongen spricker är målet att hålla ihop sprickorna för att betongen ska få lång livslängd.

Fördelar med fiberarmerad betong:

 • Minskar behovet av armeringsnät och konventionella armeringsstål som sekundärarmering, beroende på användningsområde
 • Effektiv tät sprickkontroll
 • Ökar livslängden och minskar underhållet
 • Snabbare byggtakt och tidsbesparingar
 • Arbetsbesparingar
 • Säkrare arbetsmiljö
 • Minskad plastisk sättning

BASF erbjuder MasterFiber-produkterna för alla armeringsnivåer:

 • Nivå 1: Kontroll av sprickbildning i samband med sättning
  • MasterFiber mikrosyntetiska monofilamentfibrer
 • Nivå 2: Ersättning för tunt armeringsnät
  • MasterFiber mikrosyntetiska splitterfibrer
 • Nivå 3: Kontroll av redan uppkomna sprickor och ersättning för traditionell förstärkning vid krympning och temperaturförändring
  • MasterFiber makrosyntetiska fibrer och stålfibrer
 • Nivå 4: Fullständig eller delvis ersättning för armeringsstål i konstruktioner
  • MasterFiber stålfibrer