4x4 Concrete för hållfasthet på beställning

En nyskapande patenterad teknik (patentnr 6858074) som kallas 4x4 Concrete System är en unik metod för att åstadkomma betong med hög tidig hållfasthet. Beteckningen 4x4 Concrete kommer sig av att betongen når en böjhållfasthet på minst 400 psi (2,8 MPa) inom fyra timmar från utläggning, vilket är ett krav från Kaliforniens transportmyndighet. Inom vissa användningsområden krävs dock inte de här egenskaperna i samma utsträckning. 4x4 Concrete är så flexibel att den enkelt kan anpassas efter många olika hållfasthetskrav genom att justera blandningsförhållandet och mängden tillsatsmedel.

Användningsområden för 4x4 Concrete System

Ett av de bästa sätten att minska den tid en väg behöver vara avstängd vid gatläggning är att använda en betongblandning som snabbt uppnår hållfasthet. Med 4x4 Concrete är det möjligt att göra en av blandning lokalt tillgänglig portlandcement, ballastmaterial och utvalda tillsatsmedel. 4x4 Concrete System kan användas överallt där hög tidig hållfasthet krävs, till exempel vid byte av gatläggningsplattor, ny gatläggning, brobanor, självkompakterande betong och betongpågjutning på asfalt. Det kan också användas vid reparation av flygfältsbeläggning.

Projektprofiler

4x4 Concrete har visat sig leva upp till alla tekniska och funktionsmässiga krav från vägingenjörerna på Kaliforniens transportmyndighet och används nu av transportmyndigheterna i andra amerikanska delstater.

Tekniska data

Både interna och oberoende studier har genomfört studier för att ta fram tekniska data för 4x4 Concrete.