Betongframställning

Våra innovationer inom tillsatsmedel tillför mervärde och tillförlitlighet till betongkonstruktioner

 

Att ha rätt samarbetspartner för tillsatsmedel är en viktig framgångsfaktor för alla betongtillverkare. Master Builders Solutions från BASF har en ledande roll inom byggindustrin i egenskap av innovatör av avancerade produkter till marknaden för fabriksbetong, prefabricerad/förspänd betong, betongmurverk, gatläggning och underjordsbyggande. Produkter som underlättar och förbättrar utläggningen, pumpningen, ytbearbetningen, utseendet, funktionen och hållbarheten hos betongen. Vi erbjuder ett stort sortiment av mycket bra flyttillsatsmedel som ökar produktivitet, prestanda och effektivitet vid betonganvändning, liksom kompletterande tillsatsmedel för förbättrad hållfasthet, livslängd, förmåga att stå emot vatten, utseende och hållbarhetsegenskaper hos betongen.

Mjukningsmedel och supermjukningsmedel

Vår speciellt sammansatta tillsatsmedel har vattenreducerande egenskaper som gör det möjligt att tillverka höghållfast betong med lång livslängd som dessutom har stor plasticitet för att underlägga utläggningen. De här flyttillsatsmedlen återfinns i produktfamiljerna MasterGlenium, MasterPolyheed, MasterRheobuild och MasterPozzolith och de går att kombinera med vår MasterSure-teknik för att förbättra bibehållandet av betongens konsistens utan att härdningstiden påverkas.

MasterGlenium: mycket effektiva vattenreducerande tillsatsmedel.
MasterRheobuild: mycket effektiva vattenreducerande tillsatsmedel med rheoplastiska egenskaper.
MasterPozzolith: vattenreducerande tillsatsmedel för betong med begränsad hållfasthet.
MasterCast: betongförbättrare för tillverkare av betongvaror.

 

Specialprodukter

Vårt specialsortiment av extra tillsatsmedel förändrar egenskaperna hos betongen för att underlätta borttagningen av formen, kontrollera härdningstiden, tillföra självutjämnande egenskaper, skapa luftporer, förebygga korrosion, sulfatangrepp och reaktioner mellan alkalier och kiseldioxid samt ge betongytan ett snyggare utseende.

Genom innovativa tillsatsmedel i världsklass, kombinerat med BASF:s expertkunnande, hjälper företaget betongtillverkarna att ta fram betong med särskilda egenskaper. Bland specialegenskaperna finns sådant som hållfasthet på beställning, robust stabilitet, extra arbetbarhet och hållbarhet, förbättrad strängsprutning, motverkande av urvaskning, sprickkontroll och förmåga att stå emot vatten. Dessa enastående egenskaper och de besparingar de innebär kan åskådliggöras med en mängd nya elektroniska verktyg som vi på BASF har utvecklat för att våra kunder ska kunna öka sin lönsamhet och utmärka sig på marknaden.

MasterCast: betongförbättrare för tillverkare av betongvaror.
MasterLife: korrosionsbeständiga tillsatsmedel
MasterAir: luftporbildande tillsatsmedel.
MasterFinish: tillsatsmedel för snyggare yta och enklare ytbehandling.
MasterColor: tillsatsmedel för färgning och förbättrad ytfinish.
MasterKure: härdare.
MasterSet: medel som förändrar betongens härdningstid.
MasterMatrix: tillsatsmedel för självkompakterande betong.
Master X-Seed: avancerad betonghärdningsaccelerator.
MasterFiber: fibrer för sprickkontroll.


 

Varumärken