• Filtrera efter
Rensa filter och textfält
2019-11-20

MasterGlenium SKY 840: Tekniskt datablad

MasterGlenium SKY 840 Superplasticerare för betong – EN 934-2: T3.1 & T3.2 ... MasterGlenium SKY 840 är en superplasticerare som är baserad på modifierade polymerer av karboxylateter ...

 • pdf, 144,42 Kb
2019-11-15

MasterFlow 9200: Tekniskt datablad

MasterFlow 9200 Ultra high strength, cement based grout with applied nanotechnology for grouting onshore VESTAS wind turbine installations   PRODUCT DESCRIPTION MasterFlow ...

 • pdf, 256,89 Kb
2019-11-14

MasterTop 1326 REG: Systemdatablad

MasterTop 1326 REG Dekorativ, komfortabel, UV-resistent, matt polyuretanbeläggning ... För ställen där det är viktigt med en dekorativ golvyta och där det finns önskemål om ett ...

 • pdf, 184,45 Kb
2019-11-14

MasterSeal Traffic 2271: Systemdatablad

MasterSeal Traffic 2271 Lönsamt beläggningssystem för parkeringshus, ingen spricköverbryggning, enligt EN 1504-2 och den tyska standarden DIN V 18026, klass OS 8 För användning ...

 • pdf, 410,18 Kb
2019-11-14

MasterSeal Traffic 2265: Systemdatablad

MasterSeal Traffic 2265 Beläggningssystem till parkeringsdäck. Ett robust system för mellanliggande däck och ramer. Systemet uppfyller bl.a. kraven i den tyska specifikationen ...

 • pdf, 210,14 Kb
2019-11-14

MasterSeal Traffic 2263: Systemdatablad

MasterSeal Traffic 2263 Ett spricköverbryggande beläggningssystem för parkeringshus med separat vattentätande skikt och slitskikt, enligt EN 1504-2 och den tyska standarden DIN V ...

 • pdf, 235,88 Kb
2019-11-14

MasterSeal Traffic 2262: Systemdatablad

MasterSeal Traffic 2262 Ett exceptionellt slitstarkt beläggningssystem enligt EN 1504-2, För användning på hårt trafikerade områden såsom ramper (särskilt spiralramper), inomhus ...

 • pdf, 226,91 Kb
2019-11-14

MasterTop 1327-20dB Systemdatablad

MasterTop 1327-20dB Polyuretansystem med hög ljuddämpning (-20 dB), elastiskt, sidenmatt, bakteriostatisk effekt, låg emission (överensstämmer med AgBB ...

 • pdf, 283,41 Kb
2019-11-14

MasterTop 1327-16dB Systemdatablad

MasterTop 1327-16dB Polyuretansystem med hög ljuddämpning, elastiskt, sidenmatt, bakteriostatisk effekt, låg emission (överensstämmer med AgBB ... Vid ljusa färger är minst två ...

 • pdf, 274,52 Kb
2019-11-14

MasterTop WS 300 PU:Systemdatablad

MasterTop WS 300 PU Glasfiberförstärkt, elastiskt polyuretanbaserat väggsystem, slätt med matt yta och låg emission ... Användningsområden: Inomhus i industriområden med medelhård ...

 • pdf, 204,73 Kb
2019-11-14

MasterTop WS 200 PU: Systemdatablad

MasterTop WS 200 PU Elastiskt polyuretanbaserat väggsystem, slätt med matt yta och låg emission ... Användningsområden: Inomhus i industriområden med medelhård belastning: till ...

 • pdf, 210,85 Kb
2019-11-14

MasterTop WS 100 PU: Systemdatablad

MasterTop WS 100 PU Elastiskt polyuretanbaserat väggsystem, slätt med matt yta och låg emission ... Användningsområden: Inomhus i industriområden med lätt till medelhård belastning ...

 • pdf, 158,37 Kb
2019-11-14

MasterTop 1326 Systemdatablad

MasterTop 1326 Dekorativt polyuretansystem för komfort, glatt, matt, låg emission, bakteriostatisk effekt ... Användningsområde: UV-stabilt, dekorativt inomhusgolv som finns i en rad ...

 • pdf, 324,08 Kb
2019-11-14

MasterTop 1325 REG: Systemdatablad

MasterTop 1325 REG Ytterst komfortabel beläggning, slät, matt ... Stegljudsisolerande och spricköverbryggande golvbeläggning med hög gångkomfort ... jämnt utlagd, ej överskott av sand ...

 • pdf, 202,15 Kb
2019-11-14

MasterTop 1325 R: Systemdatablad

MasterTop 1325 R Komfortabelt, halksäkert och sidenmatt polyuretansystem ... Spricköverbryggande, ljuddämpande och ljudabsorberande golvbeläggning med hög gångkomfort och låg ...

 • pdf, 287,37 Kb
2019-11-14

MasterTop 1325 Systemdatablad

MasterTop 1325 Bekvämt polyuretansystem, slätt, matt, låg emission, bakteriostatisk effekt ... Ugnstorkad kvartssand, storlek Ø 0,3–0,8 mm, jämnt fördelad, utan överskott av sand ...

 • pdf, 217,23 Kb
2019-11-14

BASF-MasterTop-1324-R.pdf

Medelhårt belastat industrigolv med rå yta ... Används i våta produktionsutrymmen, lagerhallar m.m. Sept. 2019 ... Jämnt utlagd, ej överskott av sand ... Fyllning 1 : 0,5 upp till 1 : 1 med ...

 • pdf, 338,10 Kb
2019-11-14

MasterTop 1324 AS: Systemdatablad

MasterTop 1324 AS Antistatisk och slät polyuretanbeläggning ... Lätt belastat golv med slät yta där det krävs lätt spricköverbryggning och antistatiska egenskaper enl. EN 1081, t.ex ...

 • pdf, 308,71 Kb
2019-11-14

MasterTop 1324 Systemdatablad

MasterTop 1324 Universal polyuretansystem, slät, matt, låg emission. Användning: Statiskt sprick- överbryggande, inomhus system, för medelstora till tunga laster. För ...

 • pdf, 273,34 Kb
2019-11-14

MasterTop 1278 R Systemdatablad

MasterTop 1278 R Spricköverbryggande, homogen epoxibeläggning med hög kemikalieresistens Användningsområde: Industrigolv, sekundär inneslutning som utsätts för mekaniskt slitage ...

 • pdf, 186,03 Kb
1 to 20 of 285 results